Inschrijven

Inschrijving en plaatsing

U kunt uw kind inschrijven bij UkkieLukkie als u een kind heeft of verwacht.  De minimale leeftijd voor plaatsing is 10 weken.  De minimale afname is twee halve dagen of één hele dag.  Voor het peuterarrangement is de minimum leeftijd 2,5 jaar maar u kunt al inschrijven vanaf 2 jaar. Voor het peuterarrangement geldt geen minimale afname, maar we adviseren wel twee ochtenden. U kunt ook een combinatie van halve dagopvang inclusief peuterarrangement afnemen. (vanaf 2,5 jaar) U kunt een inschrijfformulier invullen  via de website. U kunt uw kind gratis inschrijven. Door het inschrijfformulier in te vullen verplicht u zich nog tot niets, maar zijn uw gegevens bekend zodat wij er in de planning rekening mee kunnen houden.

De volgorde van plaatsing is als volgt vastgesteld: 1.  Broertjes en zusjes van  kinderen die al geplaatst zijn. 2.  Uitbreiding van dagen of dagdelen. 3.  Verandering van dagen of dagdelen. 4.  Nieuwe kinderen.

Kinderen die al gebruik maken van de dagopvang hebben voorrang op het peuterarrangement.

Bij gedeeltelijke plaatsing blijft het kind op de wachtlijst staan. Als u uitbreiding van dagen wil, of de dagen wil wijzigen dan kunt u dit schriftelijk aanvragen, deze wordt op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wilt u een dag ruilen dan is dit mogelijk een maand voor tot een maand na de oorspronkelijke datum,  mits er plaats is op de groep.  U kunt dit aangeven door een mailtje te sturen naar info@ukkielukkie.nl Er kunnen geen dagen ingehaald worden i.v.m. feestdagen.

Bij beëindiging van plaatsing of bij een gedeeltelijke beëindiging geldt een wederzijdse opzegtermijn van een maand.

 

Heeft u belangstelling voor UkkieLukkie dan bent u van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen!  U kunt hiervoor bij ons een afspraak maken dan hebben wij de tijd om u rond te leiden. U kunt dan de sfeer proeven en er is gelegenheid om vragen te stellen.

 

Ongeveer twee weken voordat de opvang daadwerkelijk gaat plaats vinden, nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er kennis gemaakt met de desbetreffende pedagogisch medewerkers. Er wordt uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken. Er worden afspraken gemaakt met de ouders over bijvoorbeeld eten, slapen, halen en brengen. Eventuele bijzonderheden van uw kind worden besproken. Er wordt een afspraak gemaakt wanneer uw kind een halve dag komt om te wennen. Voor het peuterarrangement wordt uitleg gegeven over het arrangement en er worden eventuele bijzonderheden over uw kind besproken.

Direct inschrijven?
Klik hier...

Inschrijven doe je hier!

Wilt u uw kind inschrijven voor dagopvang of voor het peuterarrangement bij UkkieLukkie dan kunt u hier het inschrijfformulier invullen door hier naast te klikken op de button.