Hoe verloopt een dagje UkkieLukkie....

Het is vroeg in de ochtend en het is weer tijd om naar UkkieLukkie te gaan. Het wordt vast weer een gezellige en leerzame dag met heel veel speelplezier. Tussen 7.30 uur en 9.00 uur komen de kinderen binnen met in hun hand een tasje met spulletjes van thuis zoals bv. een speen en een knuffel. Als er al vriendjes zijn zoeken de kinderen elkaar al snel op.Het is altijd leuk om te zien hoe snel er al vriendschappen ontstaan.Sommige kinderen vinden het juist fijn om gewoon even bij ons te zitten. De baby’s nemen wij van de ouders over en leggen we even in de box of wipstoeltje.

We nemen graag even de tijd om een goede overdracht van u als ouder te krijgen. Zijn er bijzonderheden, hoe heeft uw kind geslapen en gegeten. Dit alles wordt goed opgeschreven in een groot schrift zodat de pedagogisch medewerker die later komt alles ook goed weet. We schrijven aan het eind van de dag ook alle bijzonderheden over de kinderen op om de ouders de bijzonderheden van de dag te vertellen.

En dan is het tijd om te gaan zwaaien naar papa of mama. Als alle kinderen aanwezig zijn kunnen we beginnen met een gezellige dag bij UkkieLukkie. Om 8.45 uur gaan de oudste kinderen mee naar het peuterarrangement, zij volgen daar het programma, speciaal voor hun leeftijd. We bereiden de kinderen al wat meer voor op de basisschool. Dit gaat op een speelse manier, ze mogen vooral lekker veel spelen! We beginnen in de kring en zingen het goedemorgen lied. De kinderen mogen om de beurt iets vertellen als ze dat willen. Daarna gaan we naar buiten en rond 10 uur gaan we samen aan tafel fruit eten en liedjes zingen.

Rond 10.30 doen we een activiteit bijvoorbeeld knutselen, puzzelen, muziek maken  dansen of een spelletje. We moedigen de kinderen aan om mee te doen, maar ze mogen ook blijven spelen. Meestal komen ze er alsnog gezellig bij om toch mee te doen. We leren de kinderen om al wat langer op een stoeltje te blijven zitten en om zelf bijvoorbeeld hun rits dicht te maken van de jas. We leren ze om zelf de billen af te vegen en we leren ze om op te ruimen voordat ze met iets anders gaan spelen. Aan het eind van de ochtend gaan we weer in de kring, we bespreken de ochtend  en lezen we interactief voor. Om 11.45 uur worden de peuters  die alleen voor het peuterarrangement komen opgehaald. De andere kinderen gaan dan terug naar de dagopvang groep.

 

De kinderen van de dagopvang groep gaan vrij spelen met wat ze graag willen. Rond 9.30 uur gaan we samen opruimen en daarna aan tafel om samen fruit te eten en sap te drinken. We zingen samen liedjes en we vertellen elkaar wat we meegemaakt hebben. De baby’s eten een fruithapje en gaan daarna naar hun bedje toe. Voor de baby’s volgen we zoveel mogelijk het ritme van thuis wat betreft het eten en slapen.

Rond 10.00 uur is het tijd om de luiers te verschonen en de grotere kinderen gaan naar de wc of op het potje. Als het mooi weer is gaan we lekker naar buiten om een frisse neus te halen. We spelen in de tuin en we trekken er op uit met onze grote bolderwagen.  We kunnen binnen activiteiten gaan doen zoals kleien, knutselen, voorlezen, dansen op muziek of spelen met allerlei speelgoed. De kinderen zijn vrij om zelf te kiezen of ze wel of niet mee willen doen aan een activiteit.

Rond 10.30-11.30 uur is het tijd om de baby’s een flesje te geven. Daar nemen we ruimschoots de tijd voor. De grotere kinderen gaan dan samen opruimen en dan kunnen we rond 11.30 uur aan tafel om een boterham te eten en melk te drinken. Dit is ook het moment dat de oudste kinderen weer terug komen van het peuterarrangement.

Rond 12.30-13.00 uur gaan de kinderen die nog slapen naar hun bedje toe. Gezichtjes wassen, handjes wassen, schone luier of nog even plassen, speentje en knuffeltje mee en dan lekker slapen! De kinderen die een halve dag komen gaan met een leidster naar de peuterruimte en worden daar tussen 12.30 uur en 13.00 uur opgehaald.  Zo blijft het op de dagopvang groep rustig en lopen er geen ouders in en uit. Voor de peuters die niet slapen is er even een rustmoment op de groep. Zij mogen op een dik kleedje gaan liggen in de groep en bijvoorbeeld luisteren naar verhaaltjes op een cd of een boekje lezen. Na een uurtje wordt er aan tafel nog een rustige activiteit gedaan totdat de andere kinderen wakker zijn. Ondertussen wordt er geknuffeld en gespeeld met de baby’s die wakker zijn.

Rond 14.30-15.00 uur komen de kinderen uit bed en is het weer tijd voor wat drinken en een koekje of een stukje ontbijtkoek. Ook de baby’s krijgen rond deze tijd weer een flesje. Daarna gaan we naar buiten bij goed weer en of we gaan binnen nog een activiteit doen.

Rond 16.30 uur gaan we nog een keer verschonen en nog even naar de wc of potje. We gaan weer met alle kinderen aan tafel om de dag af te sluiten. De wat oudere baby’s krijgen groente. We drinken nog wat sap of yoghurt.

Tussen 16.00 uur en 18.30 uur kunnen de kinderen die de hele dag komen weer worden gehaald.

We kijken terug op een gezellige dag UkkieLukkie.

Dus graag tot ziens bij UkkieLukkie!