Algemene info

Openingstijden
UkkieLukkie is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur.
Alle nationale feestdagen zijn we gesloten:

 • Nieuwjaarsdag
 • Tweede Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag (eens in de vijf jaar)
 • Hemelvaartsdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Eerste en Tweede Kerstdag
 • 24 december en 31 december sluiten wij om 17.00uur

Haal- en brengtijden
De kinderen mogen gebracht worden tussen 7.30 uur en 9.00 uur. De kinderen mogen gehaald worden tussen 12.30 en 13.00 (halve  dagopvang) en tussen 16.00 uur en 18.30 uur (hele dagopvang) . Op deze momenten is er ook tijd voor de overdracht. Voor alleen het peuterarrangement mogen uw kinderen tussen 8.30 uur en 8.45 uur gebracht worden en tussen 11.30 uur en 11.45 uur gehaald worden.
Wordt uw kind niet door u opgehaald maar door iemand anders dan vragen wij u dit door te geven aan de groepsleiding. Wij mogen uw kind anders niet meegeven.

Voeding
Omdat er zoveel verschillende soorten babyvoeding op de markt zijn, is het voor ons niet haalbaar deze allemaal op voorraad te hebben. Daarom vragen wij u om zelf de babyvoeding voor uw kind mee te nemen in afgepaste hoeveelheden in containertjes voorzien van naam! Graag een extra hoeveelheid meegeven voor het geval er iets misgaat.
Als u borstvoeding geeft mag u natuurlijk komen voeden of u geeft de voeding mee in een koeltasje. Wij willen ook graag dat u een eigen fles voor uw baby meeneemt omdat u nu eenmaal het beste weet uit welke soort fles en met welke speen uw baby het liefste drinkt.

Wij geven babyvoeding uit potjes tot uw baby 1 jaar wordt. Deze potjes, of eigen gemaakt eten, voorzien van naam neemt u ook zelf mee.
Voor de grotere kinderen verzorgen wij zelf het verse fruit. Voor de baby’s maken we er natuurlijk gepureerde hapjes van.
Ook zorgen wij voor diksap, melk, koekjes, ontbijtkoek, yoghurt en de broodmaaltijd met gezond beleg. Af en toe is er iets extra’s zoals pannenkoeken, krentenbol of knakworstjes.

Wat neemt u mee voor uw kind

 • Voor de baby’s flesvoeding en een fles. Vanaf 9 maanden gaan we over naar een tuitbeker.
 • Voor een tuitbeker zorgt UkkieLukkie.
 • Potjesvoeding voor baby’s tot 1 jaar.
 • Dieetvoeding.
 • Slaapzakje en evt. knuffel en speen.
 • Reserve kleding.

Ukkielukkie zorgt vor de luiers, deze hoeft u zelf niet mee te nemen.
Alle kinderen krijgen van ons een eigen mandje voor alle spullen. Wilt u overal de naam van uw kind op zetten?! Tip: Via de site van www.goed-gemerkt.nl kunt u eenvoudig labels met de naam van uw kind laten maken. Het kan natuurlijk ook eenvoudig met een onuitwasbare stift.

Zieke kinderen

Op een kinderdagverblijf heersen regelmatig kinderziektes. Meestal is het kind al besmettelijk voordat de ziekte zich openbaart. Daarom mag het kind mits het zich niet echt ziek voelt gewoon komen spelen. Heeft uw kind hoge koorts, ernstige diarree of geeft het over dan kan uw kind niet op het kinderdagverblijf komen. Wij kunnen uw kind dan niet de aandacht geven die het nodig heeft. Als uw kind bij UkkieLukkie ziek wordt dan bellen wij u om te overleggen. Wij volgen het protocol "Zieke Kinderen" van de G.G.D. Hierin staan de meest voorkomende kinderziektes en welke maatregelingen er genomen moeten worden. Dit protocol ligt ter inzage op het kinderdagverblijf.
Gebruikt uw kind medicijnen op het kinderdagverblijf dan vragen wij u een medicijnverklaring in te vullen. Deze zijn verkrijgbaar bij de groepsleiding maar u kunt ook een exemplaar downloaden via de website. In geval van nood bellen wij het alarm nummer 112, uiteraard bellen wij u dan ook!   Mocht uw kind een dag niet komen omdat het ziek is of om andere redenen dan vragen wij u om uw kind af te melden voor 9.00 uur op de dag dat het verwacht wordt. Als u voor 9.30 uur niet gebeld heeft en uw kind wordt wel verwacht, dan bellen wij u om te vragen of alles oké is.

Verjaardagen
Als uw kind jarig is schenken wij daar natuurlijk aandacht aan. Wij maken voor uw kind een verjaardagsmuts. Wij hebben een speciale verjaardagsstoel waar de jarige op mag zitten. Natuurlijk gaan we ook zingen voor uw kind en uw kind mag grabbelen in onze  grabbelton met leuke cadeautjes. Uw kind mag trakteren als het dat wil.  Op internet zijn verschillende leuke ideeën voor verantwoorde traktaties te vinden.

Oudergesprekken
Als uw kind drie maanden bij ons is krijgt u een vragenlijstje over uw ervaringen bij UkkieLukkie. Gaat alles naar wens? Heeft u nog vragen?
Eens per jaar nodigen wij u uit voor een tien minutengesprek over uw kind aan de hand van observaties.  U kunt natuurlijk altijd een oudergesprek aanvragen als u daar behoefte aan heeft. Minstens eén keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd.

Oudercommissie
Uw mening als ouder is heel belangrijk voor UkkieLukkie. Lijkt het u wat om mee te denken over het beleid van UkkieLukkie geef u dan op voor een plek in de oudercommissie.
De oudercommissie bestaat uit ouders waarvan de kinderen naar UkkieLukkie komen. De oudercommissie heeft inspraak over de gang van zaken binnen het kinderdagverblijf.

UkkieLukkie voldoet aan alle wettelijke eisen t.a.v. kwaliteit, hygiëne en veiligheid. Kinderdagverblijf UkkieLukkie is bij de gemeente 's-Hertogenbosch opgenomen in het register kinderopvang onder nummer 215710034.

Erna
Erna
Eigenaresse en Pedagogisch medewerker
Anneke
Anneke
Pedagogisch medewerker en assistent leidinggevende
Malou
Malou
Pedagogisch medewerker
Anne
Anne
Pedagogisch medewerker
Thera
Thera
Pedagogisch medewerker
Emmely
Emmely
Pedagogisch medewerker in opleiding
Kim
Kim
Pedagogisch medewerker